Kommunikointivinkkejä parisuhteeseen

Voit hyödyntää näitä tehtäviä yhdessä kumppanisi kanssa, kun haluatte tutkia parisuhdettanne ja käyttää niitä pohjana keskustelulle. Varatkaa keskustelulle rauhallinen aika ja paikka, jotta voitte puhua keskeytyksettä, ilman häiriötekijöitä.

Yleisiä ohjeita keskusteluun 

 • Esitä asiasi arvostelematta ja syyttelemättä
 • Vältä ilmaisuja ”sinä et koskaan…” tai ”sinä aina teet…” koska tämä saa helposti kumppanin puolustusasemiin.  Pyri mieluummin ilmaisemaan asiasi miltä sinusta tuntuu ja miksi ajattelet tietyllä tavalla parisuhteestasi.
 • Puhu suoraan mitä tarvitset. Älä vihjaile.
 • Ole kohtelias, älä puhu päälle
 • Opetelkaa pyytämään anteeksi toisiltanne
 • Ole vastaanottavainen. Opettele ottamaan negatiivinen palaute tärkeänä viestinä kumppaniltasi, sen sijaan että kokisit sen hyökkäyksenä sinua kohtaan.
 • Ilmaise ymmärrystä ja hyväksymistä. Siitäkin huolimatta, että olet eri mieltä, voit opetella asettumaan kumppanisi asemaan ja oppia ymmärtämään kumppanisi näkökulmaa.
 • Kun riidellään tunnekokemuksista ja eri näkökulmista, ei kumpikaan yleensä ole sen enempää väärässä kuin oikeassa. Mielipiteet tai kokemukset eivät koskaan voi olla ”vääriä”.
 • Muistakaa, että riitely itsessään ei vahingoita parisuhdetta, mutta arvostelu ja epäkunnioittava käytös vahingoittavat. Opi kuuntelemaan ja ottamaan vastaan toisen näkemykset, kokemukset ja tunnetilat.

Tehtävä 1 – Parisuhteen toimintasuunnitelma

 1. Kirjoita paperille, mitä sinä voisit tehdä, jotta parisuhteenne voisi paremmin.
 2. Kirjoita paperille millä tavoin toivoisit kumppanisi huomioivan sinua enemmän.
 3. Käykää yhdessä läpi vastauksen ja tehkää toimintasuunnitelma siihen, miten nämä asiat toteutuvat.

Tehtävä 2 - Parisuhteen swot-analyysi

Arvioikaa yhdessä, samaan aikaan keskustellen parisuhteenne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Parisuhteen SWOT-analyysi

Tehtävä 3 - Hellyyttä ja koskettelua

Hellyys ja koskettelu jää toisinaan liian vähäiseksi parisuhteen arjessa.  Kiinnittäkää viikon ajan huomiota siihen, kuinka paljon parisuhteessanne kosketaan toinen toisiaan, halataan ja suudellaan/pussaillaan. Tämän jälkeen alkakaa aktiivisesti lisäämään läheisyyttä parisuhteen arjessa - periaate on, että joka päivälle tulee vähintään yksi halaus, kosketus ja suudelma. 

Tehtävä 4 – Kuinka kohdata kumppani

Opetelkaa puhumaan toisillenne kohteliaasti ja kunnioittavasti. Kertokaa toisillenne, miksi rakastatte toisianne ja miksi haluatte olla yhdessä. Muistelkaa miten tapasitte toisenne ja mihin piirteisiin rakastuitte toisissanne. Muistelkaa myös, millä tavoin kohtasitte toisianne parisuhteen alkutaipaleella ja mikä kohtaamisessa on muuttunut.