Palvelut

Palvelumme koostuvat auktorisoidun seksuaaliterapeutin tarjoamasta seksuaali- ja parisuhdeterapiasta sekä seksuaalineuvonnasta. Terapiasuhde on aina luottamuksellista ja vaitiolovelvollista. Palvelumme ovat keskusteluun perustuvia terapiamuotoja, eikä terapeutin ja asiakkaan välillä ole fyysistä kontaktia.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on vuorovaikutuksellinen, tutkiva ja pohdiskeleva terapiamuoto, jossa voit terapeutin avulla tarkastella seksuaalisuuttasi, naiseuttasi tai mieheyttäsi sekä sitä tunne- ja ajatusmaailmaa, jota seksuaalisuus sinussa herättää. Terapian avulla voit tunnistaa käyttäytymiseesi vaikuttavia, usein tiedostamattomiakin, toimintamalleja ja pohtia niiden tarkoituksenmukaisuutta elämässäsi; ovatko omaksumasi mallit toimivia vai toimimattomia?

Voit tulla seksuaaliterapeutin vastaanotolle keskustelemaan erinäisistä seksuaaalisuuteen liittyvästä aiheista, kuten: seksuaalinen moninaisuus, omaan seksuaalisuuteen tutustuminen, rakkaus, yksinäisyys, addiktiot, fetissit, uskottomuus, haluttomuus, parisuhde tai sairauden vaikutus seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterapia koostuu tavanomaisesti 5 - 20 kerran käynneistä. Suunnitelma terapian tavoitteista ja kestosta tehdään kanssasi yhdessä ensimmäisen käynnin jälkeen. Terapiassa edetään juuri sinun voimavarojesi ja tavoitteiden mukaan, ja terapian tavoitteet voivat muuttua terapiaprosessin aikana. Yksi terapiakäynti kestää 55 minuuttia ja käyntitiheys on yleensä joko kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapiassa tutkitaan parisuhdetta, käydään läpi parisuhteen dynamiikkaa sekä opetellaan ymmärtämään molempien tapaa toimia osana parisuhdettanne. Parisuhdeterapiassa lähtökohtana on aina ajatus siitä, ettei kumpikaan ole väärässä vaan molempien kokemat tunteet ovat osaltaan oikeutettuja. Terapeutti ei myöskään asetu kummankaan puolelle vaan tarjoaa molemmille osapuolille yhtäläisen mahdollisuuden käsitellä tunteitaan. Tarkoituksena on lisätä kumppanien välistä ymmärrystä ja luoda parisuhteenne arkeen toimivia, parisuhdettanne parantavia käyttäytymismalleja. Yleisimpiä syitä hakeutua parisuhdeterapiaan ovat kommunikointiongelmat, haluttomuus ja uskottomuus.

Parisuhdeterapian ei tarvitse kuitenkaan olla ongelmalähtöistä, vaan voitte tulla vastaanotolle  keskustelemaan esimerkiksi omasta hyvästä parisuhteestanne; miten saadaan ylläpidettyä kaikkia niitä hyviä asioita, joiden ympärille parisuhteenne rakentuu. Myös muuttuva elämäntilanne voi haastaa parisuhdetta, jolloin terapian avulla voi hakea uutta näkökulmaa tai vahvistaa jo toimivaa parisuhdettanne. 

Yhteisen jakamisen kautta se, mikä on tuntunut kaikkein yksityisimmältä ja salattavimmalta, osoittautuukin yhteiseksi, kaikkein yleispätevimmäksi totuudeksi elämästä. Ehkä parantavin kokemus kohtaamisessa onkin se, että kaikkein huolellisimmin piilotetussa asiassa on lopulta kaikkein vähiten peiteltävää.”
- Martti Lindgvist

Kirjasuosituksia

Rakasta rohkeasti - Uskalla lähteä, uskalla jäädä
Heidi Valasti

Syvyyttä seksiin - Kohti elävämpää seksuaalisuutta
M. Kallio, T. Jussila

Joustava mieli parisuhteessa
Arto Pietikäinen

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on usein kertaluonteista seksuaaliterveyteen ja -käyttäytymiseen liittyvää tiedonantoa ja ohjausta. Seksuaalineuvonnassa käsiteltävät kysymykset liittyvät tyypillisesti ehkäisyyn, sairauksiin, sukupuoli-identiteettiin ja seurustelun aloittamiseen.

Seksuaalineuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Sopimuksen mukaan järjestetään myös perhe- tai ryhmätapaamisia.

Hinnasto

Terapia- ja neuvontapalvelumme ovat tuntihinnoiteltuja, ja ne laskutetaan jokaisen käyntikerran jälkeen. Maksutapoina käytössämme on käteinen maksu tai lasku.

SEKSUAALITERAPIA
80 € / 55 min

PARISUHDETERAPIA
100 € / 1,5 tuntia

SEKSUAALINEUVONTA
80 € / 55 min

Varattu aika voidaan peruuttaa veloituksetta edeltävänä päivänä klo 12:00 mennessä. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan normaalin hinnaston mukaisesti.  Palvelumme eivät kuulu kela-korvaavuuden piiriin, eikä toimintamme ole alv-velvollista.